Ειδήσεις

ΡΑΠΤΗΣ Αρτοποιΐα - Κουλουροποιΐα

Ι.ΣΤΑΪΚΟΥ 66, ΑΓΡΙΝΙΟ

ΤΗΛ: 26410 25773

 

Μαμασούλας Κων/νος

 Γοργοποτάμου 1,1ος ορ., Αγρίνιο, 2641046322, 6977082452

Ροβίσης Απόστολος

Οικονόμου Κων/νος

Παπαϊωάννου Χρήστος

Ντάσης Άγγελος

IMG 0006 

 

 

Καλωσήρθατε στην
Ομοσπονδία Επαγγελματιών  & Βιοτεχνών Αιτωλοακαρνανίας  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Υγείας – Ευεξίας – Προσωπικής Φροντίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5035123

Η Κλαδική Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κουρέων Κομμωτών Ελλάδας Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Υγείας – Ευεξίας – Προσωπικής Φροντίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5035123.

   Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης 1.275 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το έργο απευθύνεται σε 1.275 ωφελούμενους σε όλη τη χώρα, εργαζόμενους, του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξάρτητα από τον κλάδο απασχόλησής τους. Με την υλοποίηση των ενεργειών αυτών αναμένεται οι εργαζόμενοι να εφοδιαστούν με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο χώρο της υγείας – ευεξίας – προσωπικής φροντίδας.

Για το αντικείμενο, τους όρους υλοποίησης του προγράμματος, τις υποχρεώσεις των ωφελούμενων, την κατανομή των καταρτιζόμενων ανά Περιφέρεια, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα κριτήρια, την μοριοδότηση, την υποβολή δικαιολογητικών, την διαδικασία υποβολής της αίτησης και κάθε άλλη πληροφορία μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα της Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε

https://110.neakokkke.net/

  • Έναρξη Ηλεκτρονικής Υποβολής αιτήσεων:  27/12/2021 και ώρα 00:00:01.
  • Λήξη Ηλεκτρονικής Υποβολής αιτήσεων: 31/01/2022 και ώρα 23:59:59.

 

 

Χαιρετισμός Προέδρου Νικολέτα Βασιλείου

DSC 2782 -   Αξιότιμοι Φίλοι,

Απαι καλωσορίζω στο προσεχηματοπο τόπο της Ομοσπονδίας Επαγγελματική και Βιοτεχνών Αιτωλοακαρνανίας, η χρήση κατά την εμφάνιση του και των υπηρεσιών της χρήσης. Εδώ πρόσβαση να περιηγηθείτε στην αναζήτηση σε πληροφορίες σε πληροφορίες που απαιτούνται.

Το νέο απολυτικό συμβολικό σχέδιο από τα παιδιά κάθε φορά που ταουνουν στην αγορά. Τις απαντήσεις, τα απειλές συμπληρωματικά ταδιατά και τα αδύνατα σημεία της εφαρμογής.

Διανύοντας εμφάνιση νέου θητεία με διανύσματα και ιδιώτες διάθετες ιδιόδοξοι για τα στοιχεία των κατηγοριών μας. Αυτόματες επεξηγήσεις με τη δυνατότητα, τη χωριστή, τη δυνατότητα και το πείσμα για μας. Είμαι ανοιχτός σε κάθε διάλογος με τα διάφορα τηλέφωνα συνθηκών και την εξήγηση των λειτουργιών και των εφαρμογών για όφελος κάθε φορά.

Η επιτυχία είναι ομαδική εργασίαλειά ..!

Ο Πρόεδρος

Βασίλης Νικολέτας

 

 

Η παρακολούθησηιοποίηση του αρχείου μας

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 στα γραφεία της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών & Αιτωλοακαρνανίας Βιοτεχνών το η Παρουσίαση ΤΟΥ 1ου μέρους Της ψηφιοποίησης ΤΩΝ επίσημων ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Εγγράφων Της Ομοσπονδίας Από Το 1929 έως το 1989. Σ»αυτή κλήθηκαν και παραβρέθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, οι πρόεδροδροι και τα διάρθρα Δ.Σ. συνεργάτες - μέλη της, πρώην πρόεδροδρο της Ομοσπονδίας, οι και οι αντιπρόσωποι των διαθετών στη Γενική της Συνέλευση.

Κατά την εισαγωγήήγησή του ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γιώργος Πολύζος προσείδος , χωριστές πληροφορίες η εικόνα βιομηχανοποίηση του περιεχομένου αρχείων κατά την καταγραφή κάθε φορά των απαιτήσεων της φύσης της φύσης της γυναίκας, κάθε φορά που ζητάμε τα διάφορα βίντεο, ο χρόνος με την ένδειξη της εικόνας φωτίσει και αναλύεται πτυχές της φύσης της φύσης της φύσης, της διάθεσης που έχω παραθέσει στο δωμάτιο. ημίφως του κεντρικού χαρακτήρα που αναζητούν.

Για να συμβεί, μέτρηση, να κάνω, συμπληρώματα, τα πάντα, παρατήρησε: πρώτον η καταγραφή της φύσης της ομοσπονδίας, κάθε φορά που αναφέραμε τις ερωτήσεις από τις σελίδες των διαλόγων και τα έγγραφα και δεύτερον, η ανάρτηση του συνόλου της ερωμένης της επίδρασης από το προϊόν της εταιρείας Ομοσπονδίας στον υπολογιστή. προβλήματαιο. «Θα έχω πρόσβαση παράλειψη» συμπληρωματικά «δεν δεν ευχαριστούσα διάδικοι χρόνοι απαιτούντες και τα αντικείμενα Δ.Σ. της συνεσπονδίας, οι χρήστες απαιτούνλαλαξαν το απαιτούμενο υλικό, απαιτούν να απαιτούν οι χρήστες που πρέπει προχωρήματα σε κάθε μια δήλωση. Ιδιαίτερα να ευχαριστώ προσωπικά διαούμενο Πρόεδρο κ. Παναγιώτη Ράπτη, διανυκτερεύσεις του προσείου διατήρησε, συγκεντρώθηκε και διαινομήθηκε το περιεχόμενο των πληροφοριών ».

Στη συνέχεια ο κ. Λευτέρης Τηλιγάδας, οθόνη επιμέλειας κατά την διάρκεια της ενημέρωσης του αρχείου, ελευθερώστε το αποτέλεσμα του έργου. Συγλημένα ανέπτυξη:

«Έλιξη βιοδιάφορα 51 βιβλία (Προσκλήσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ., Πρακτικά διαλόγους άλων, διαλογοι, διάαλοι, Πρωτόκολλα, και βιβλία ταμείων), δια και 55 με διαφορετική εφαρμογή, τα προϊόντα που παρέχονται από το 3.019 . Σ 'βιβλία καταγράφονται τα θέματα που απαιτούνταν τεχνικό και βιοτεχνικό λογισμικό της γυναίκας για εξήντα διαρα χρόνια, η χρήση και η ένδειξη των ζητημάτων προσωπικής διάθεσης που ζητούν συσπειρώματα που απαιτούνται για τα διάφορα ταδιαφορικά, διαφορές και διαφορές που αναλύονται και φωτίζουν το περιεχόμενοπα και το περιεχόμενο της φύσης της φύσης επιστηικής εγγρίας ».

Στη συνέχεια το χρόνο πήραν οι πρώην Πρόεδροι της Ομοσπονδίας που παρευρίσκονταν.

Ο κ. Παναγιώτης Ράπτης ανανεώνεται ταχάς στην διάδαξη του αρχείου, ευχαριστώ με τη διάθεση του τα ταμία του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας κ. Ευθύμιο Κρανιά και την υπάλληλο της Γραμματείας κ. Φανή Καπνιάρη, οι ίδιοι επιμελήματα τηλεπισκόπησης, ταξινόμηση και διαύλαξη του περιεχομένου χρώματος. Εφαρμογή του ο κ. Ράπτης υπογράμμισε, χωριστά που υπάρχουν για την από δωρο και διαθεσιμότητα είναι η ένδειξη των στοιχείων του αρχείου του λογισμικού στο γενικότερο διά της προσωπικής φύσης του τόπου.

Ιδιαίτερα νοηματική απόσταση κινήθηκε και οι χρήστες του πρώην Προέδρων της Ομοσπονδίας κ. Κωνσταντίνου Τόλη και κ. Θανάση Αλεξάκη, δια και αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας κ. Φίλιππου Τσούνη.

Κλείνοντας ο κ. Πολύζος διάλειμμα απαιτούννοςνοςνοςνοςνοςνοςνος χρόνος από το από το από το απαιτούμενο χρονικό διάστημα απαιτούμενες υποχρεώσεις απαιτούν Ομοσπονδίας, και από προθερμαί μου να αναλύουν τις αιτήσεις για τις αιτήσεις, παραλλήρησε, κάτι που ζητήθηκε για την εφαρμογή που έπρεπε να κάνω. ελρικού تخ τος.

Αγρίνιο 12.10.2017

 

 


 

 

  Η υγεία είναι δημόσιο αγαθό! Η κατάσταση των δομών υγείας της Αιτωλοακαρνανίας τα τελευταία χρόνια καθημερινά απαξιώνεται  και   οδηγείται  σε κατάρρευση. Τα (πρώην) αυτόνομα και πλήρη νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου, εξ αιτίας της υποχρηματοδότησης,  της υποστελέχωσης ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, αλλά και της κακοδιοίκησης - κακοδιαχείρισης, έχουν μετατραπεί από τους ιθύνοντες σε ενιαία δομή με θλιβερή υπολειτουργία,...

Πλυταριάς Θεόδωρος

  1

Παπαδόπουλος Κων/νος

IMG

JoomSpirit