Ειδήσεις

ΡΑΠΤΗΣ Αρτοποιΐα - Κουλουροποιΐα

Ι.ΣΤΑΪΚΟΥ 66, ΑΓΡΙΝΙΟ

ΤΗΛ: 26410 25773

 

Μαμασούλας Κων/νος

 Γοργοποτάμου 1,1ος ορ., Αγρίνιο, 2641046322, 6977082452

Ροβίσης Απόστολος

Οικονόμου Κων/νος

Παπαϊωάννου Χρήστος

Ντάσης Άγγελος

IMG 0006 

 

 

ME ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ COVID19

small banner gsevee gr 200pxsmall banner ime gr 200pxΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Μάιος 2020

Εισαγωγή

Μόλις τα τελευταία 2 χρόνια οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είχαν αρχίσει αργά αλλά σταθερά να ανακάμπτουν από την δεκαετή οικονομική κρίση. Δεν λησμονούμε ότι κατά την διάρκεια της κρίσης περισσότερες από 200.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έκλεισαν με συνέπεια την απώλεια περισσότερων από 650.000 θέσεων απασχόλησης. Είναι επίσης γεγονός ότι η έξοδος από τα μνημόνια βρήκε την ελληνική οικονομία κατά 20% συρρικνωμένη σε σχέση με την έναρξη της κρίσης, και με σχεδόν διπλάσια ανεργία σε σχέση με το 2008.

Ο στόχος λοιπόν της δημοσιονομικής εξυγίανσης και σταθερότητας της ελληνικής οικονομίας επετεύχθη πληρώνοντας ένα πολύ βαρύ τίμημα, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου πλήρωσαν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σε αυτές.

Το ξέσπασμα της πανδημίας δημιούργησε μια νέα πολυ-επίπεδη κρίση οι επιπτώσεις της οποίας, παρόλο που δεν είναι ακόμα δυνατόν να υπολογιστούν σε όλο τους το εύρος, έχουν ήδη αφήσει το αποτύπωμα τους στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα.

Η κατά γενική ομολογία έγκαιρη αντίδραση της κυβέρνησης για λήψη εκτεταμένων περιοριστικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας έχει βοηθήσει την ελληνική κοινωνία και οικονομία να αποφύγουν τα χειρότερα των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης.

Ωστόσο ο τρόπος αντιμετώπισης της κρίσης προκαλεί σοβαρές επιπλοκές στην οικονομική και κοινωνική λειτουργία.

Στο πλαίσιο αυτό το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διεξήγαγε το προηγούμενο διάστημα έρευνα προκειμένου να προσδιοριστούν οι σημαντικότερες επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και προσφέρουν το 80% των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Με βάση την έρευνα αυτή δυο στοιχεία επισημάνθηκαν ως πιο σημαντικά σχετικά με την λειτουργία των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το πρώτο αναδείκνυε την έλλειψη ρευστότητας ως το σημαντικότερο πρόβλημα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι 8 στις 10 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Το δεύτερο ζήτημα, που συνδέεται σε ένα βαθμό με την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος ρευστότητας, αφορούσε στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε πως 1 στις 7 επιχειρήσεις ενδέχεται να διακόψουν την δραστηριότητα τους το επόμενο διάστημα.

Τα δυο αυτά στοιχεία καταδεικνύουν τις σοβαρές συνέπειες της υγειονομικής κρίσης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και όπως είναι επόμενο επηρεάζουν και την αγορά εργασίας, που φαίνεται πως αλλάζει δραματικά.

Καθώς διανύουμε τις πρώτες μέρες της σταδιακής επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας σημαντικοί περιορισμοί έχουν τεθεί στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν μέσα σε ένα έκτακτο αλλά σε κάθε περίπτωση νέο ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας και σε μια αγορά στην οποία η υγειονομική κρίση έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμα της με την εκτεταμένη μείωση των εισοδημάτων, τα προβλήματα ρευστότητας και τη μεταφορά υποχρεώσεων για το μέλλον.

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Απρίλιος 2020) εκτιμάται ότι το επόμενο διάστημα κινδυνεύουν να χαθούν 250.000 θέσεις απασχόλησης (αυτοαπασχολούμενοι, εργοδότες και εργαζόμενοι). Εάν σε αυτό συνυπολογιστεί και το πάγωμα των προσλήψεων λόγω της γενικότερης αβεβαιότητας που προκαλεί η πανδημία τότε το ενδεχόμενο εκτίναξης της ανεργίας σε ποσοστά αντίστοιχα με εκείνα που είχαν καταγραφεί κατά την πιο βαθιά περίοδο της πρόσφατης οικονομικής κρίσης (27%) και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρόνο είναι πολύ πιθανό.

Δημιουργούνται προϋποθέσεις για εκτεταμένη φτωχοποίηση του εργατικού δυναμικού της χώρας, διεύρυνσης των ανισοτήτων και διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής.

Θα πρέπει μάλιστα να επισημανθεί ότι συγκρινόμενη με άλλες χώρες, κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οικονομική βοήθεια που πρόσφερε η Ελλάδα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά προς ανακούφιση από τις επιπτώσεις των απαγορεύσεων που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας, φαίνεται πως είναι σχετικά περιορισμένης έκτασης, ενώ από την άλλη μεριά η σύνθεση τους δημιουργεί προϋποθέσεις η αναμενόμενη ύφεση να διαρκέσει αρκετά περισσότερο από έναν χρόνο. Ειδικότερα τα μέτρα πού έχει λάβει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ανακοινώθηκαν πρόσφατα βασίζονται στην συντριπτική τους πλειοψηφία στην δανειοδότηση των επιχειρήσεων και στην μεταφορά φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων προς το μέλλον και πολύ λιγότερο σε άμεσες οικονομικές ενίσχυσης υπό την μορφή των επιχορηγήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι συγκρινόμενη με άλλες χώρες, κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οικονομική βοήθεια που πρόσφερε η Ελλάδα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά προς ανακούφιση από τις επιπτώσεις των απαγορεύσεων που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας, φαίνεται πως είναι σχετικά περιορισμένης έκτασης. Για να έχουμε μια συγκρίσιμη εικόνα των οικονομικών μέτρων που εφαρμόστηκαν από την μια άκρη της Ευρώπης ως την άλλη πρέπει να πάμε ακόμη νωρίτερα, συγκεκριμένα στις 16 Απριλίου 2020. Με βάση εκείνα τα στοιχεία οι ενισχύσεις της Ελλάδας ήταν από τις πλέον συγκρατημένες. Ενδεικτικά, οι άμεσες δημοσιονομικές ενισχύσεις ανήλθαν σε 1,1% του ΑΕΠ, όταν στην Γαλλία και την Πορτογαλία ανήλθαν σε 2,4% και 2,5%, αντίστοιχα, ενώ στη Γερμανία έφτασαν το 10,1% του ΑΕΠ! Η οικονομική επιβάρυνση που επισείουν οι παρατάσεις πληρωμών φορολογικών κι άλλων υποχρεώσεων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 2% του ΑΕΠ, όταν στην Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και τη Γερμανία ανέρχονται σε: 9,4%, 11,1%, 13,2% και 14,6%! Εξ ίσου συντηρητικά ήταν και τα μέτρα που αφορούσαν τον τρίτο πυλώνα, την παροχή ρευστότητας και εγγυήσεις. Στην Ελλάδα ανήλθαν σε 0,5% του ΑΕΠ όταν σε Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία ανήλθαν σε: 5,5%, 9,1%, 14%, 29,8% και 27,2% (Πηγή: Ινστιτούτο Bruegel). Οι φειδωλές κρατικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα, από κοινού με το μεγάλο ειδικό βάρος του τουριστικού κλάδου στην χώρα μας, συνετέλεσαν ώστε η Ελλάδα με βάση τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις να είναι αντιμέτωπη το 2020 με την μεγαλύτερη ύφεση σε όλη την Ευρώπη, «ύψους» 9,7%, λίγα μόλις χρόνια μετά το προηγούμενο ρεκόρ ύφεσης που κατέγραψε έκτασης 26% του ΑΕΠ, λόγω των μνημονίων. Με βάση αυτά τα δεδομένα απαιτούνται να υιοθετηθούν πιο γενναία μέτρα στήριξης της πραγματικής οικονομίας, διαφορετικά κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε σε μιαν ανυπολόγιστης μεγέθους καταστροφή. Η πρόσφατη πρόταση Μέρκελ – Μακρόν για την δημιουργία ταμείου ανάκαμψης που θα χορηγήσει ποσό ύψους 500 δισ. Ευρω υπό την μορφή επιδοτήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας κι ενώ αναμένεται η ανακοίνωση για το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης, αποτελεί μια σχετικά ελπιδοφόρα είδηση, που ωστόσο θα πρέπει να μετουσιωθεί σε πράξη.

Με βάση τα προαναφερόμενα, για την ανάσχεση των πλέον δυσμενών επιπτώσεων από την υγειονομική κρίση η ΓΣΕΒΕΕ με το παρόν υπόμνημα καταθέτει προς την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα τους βασικούς άξονες πολιτικής που θεωρούμε ότι πρέπει να ακολουθηθούν ώστε η δύσκολη επαναφορά στην οικονομική και κοινωνική κανονικότητα να επιτευχτεί με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.

Σχετικά αρχεία:

Oι βασικοί άξονες προτάσεων πολιτικής της ΓΣΕΒΕΕ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

 

 Δεν επαρκούν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την στήριξη της πραγματικής οικονομίας

Έντονη ανησυχία και σοβαρό προβληματισμό μας προκαλούν οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα νέα μέτρα στήριξης της πραγματικής οικονομίας και ιδιαίτερα για την βιωσιμότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Την στιγμή που με βάση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (έκθεση ενισχυμένης εποπτείας) η Ελλάδα εκτιμάται ότι θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή ύφεση το τρέχον έτος της τάξης του 10% του ΑΕΠ, αναμέναμε περισσότερο γενναία μέτρα για την αποτροπή αυτής της ιδιαίτερα δυσμενούς εξέλιξης, που θα οδηγήσει σε χιλιάδες λουκέτα και απώλειες θέσεων απασχόλησης. Θυμίζουμε ότι σε πρόσφατη έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καταγράφηκε ότι λόγω της υγειονομικής κρίσης κινδυνεύουν να κλείσουν το επόμενο διάστημα 1 στις 7 επιχειρήσεις. Με μια μετριοπαθή εκτίμηση το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έκανε λόγο για κίνδυνο απώλειας 250.000 θέσεων απασχόλησης εάν δεν υιοθετηθούν τα κατάλληλα μέτρα που θα αποτρέψουν αυτήν την εξέλιξη.

Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες προκειμένου να αποφύγουμε τις δυσμενέστερες των επιπτώσεων από την υγειονομική κρίση.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε τα εξής:

 • Η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση όφειλε να είναι πολύ μεγαλύτερη (στο 6% από το 24% κι όχι στο 13%), να συμπεριλάβει όλα τα προϊόντα (κι όχι μόνο καφέ και μη αλκοολούχα) και η ισχύς της να μην εκτείνεται μόνο μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020!
 • Η κατάργηση της προκαταβολής φόρου για το οικονομικό έτος 2020 (εισοδήματα 2019) να έχει γενική κι όχι επιλεκτική ισχύ, με κριτήριο την πτώση του τζίρου για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο άνω του ενός ποσοστού, όπως εξήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρας στις 20 Μαΐου.

Στο φορολογικό πεδίο η ΓΣΕΒΕΕ επαναφέρει τις προτάσεις της, που εν συντομία έχουν ως εξής:

 • Άμεση θεσμοθέτηση ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού. Τα έσοδα μιας επιχείρησης δεν αποτελούν καθαρά κέρδη, αλλά προορίζονται για να καλύπτουν σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων και της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης (π.χ. τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και εργοδότη, τρέχουσες οφειλές προς εφορία, μισθοδοσία, οφειλές προς προμηθευτές, κόστος ενέργειας και μετακινήσεων, δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας, διάφορα άλλα τέλη κ.α.).
 • Κατάργηση του φόρου πολυτελείας στους μεταποιητικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας (πχ αργυροχρυσοχοΐα – γουναρικά).
 • Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος.
 • Παράταση προθεσμίας αντικατάστασης φορολογικών ταμειακών μηχανών έως 31/12/20.
 • Μείωση συντελεστή φορολόγησης των εταιριών στο 20% για τα το τρέχον φορολογικό έτος.
 • Έναρξη εφαρμογής της νέας κατώτατης φορολογικής κλίμακας (9%) για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελευθέρους επαγγελματίες από το οικονομικό έτος 2020 (εισοδήματα 2019).
 • Επαναφορά του αφορολόγητου ορίου για τους Επαγγελματίες, Βιοτέχνες και Εμπόρους , στο πλαίσιο της ισονομίας.
 • Κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου ΕΝΦΙΑ των επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα επαγγελματικά ακίνητα.
 • Αύξηση του μέγιστου ύψους κύκλου εργασιών για τους μη υπόχρεους υποβολής ΦΠΑ στα 30.000 €.

Σε ό,τι αφορά τις φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις «η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική αρχή σε όσες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές, καθώς και στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού, και για τον μήνα Ιούνιο», όπως εξαγγέλθηκε χθες από τον αρμόδιο υπουργό είναι αναγκαία αλλά δεν φτάνει!

Η ΓΣΕΒΕΕ επαναφέρει τις προτάσεις της για την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους:

 • Πάγωμα καταβολής ρυθμισμένων ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών τουλάχιστον μέχρι τις 31/12/2020 με αντίστοιχη επέκταση του συνολικού χρόνου αποπληρωμής και καταβολή από 1/1/2021, ως συνέχεια της τελευταίας ενήμερης καταβολής.
 • Επέκταση της νέας πάγιας ρύθμισης οφειλών από 24 σε 48 δόσεις για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την υγειονομική κρίση.
 • Πάγωμα καταβολής ρυθμισμένων ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών τουλάχιστον μέχρι τις 31/12/2020 με αντίστοιχη επέκταση του συνολικού χρόνου αποπληρωμής και καταβολή από 1/1/2021, ως συνέχεια της τελευταίας ενήμερης καταβολής. Εναλλακτικά αντί της επέκτασης του συνολικού χρόνου αποπληρωμής να δοθεί η δυνατότητα μεταφορά τους στο τέλος του ασφαλιστικό βίου είτε για εξαγορά τους είτε αφαίρεσης τους από τον ασφαλιστικό χρόνο του ασφαλισμένου.
 • Επέκταση της πάγιας ρύθμισης οφειλών από 12 σε 36 δόσεις για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την υγειονομική κρίση.
 • Αναστολή κάθε είδους εισπρακτικών και αναγκαστικών μέτρων από το ΚΕΑΟ για όσο διάστημα διαρκεί η υγειονομική κρίση.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα για την εργασία, θεωρούμε ότι το πρόγραμμα SURE θα πρέπει να συμπεριλάβει και τους αυτοαπασχολούμενους που ήδη καταγράφουν σοβαρή απώλεια των εισοδημάτων τους.

Επιπλέον το πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών των μερικώς απασχολούμενων θα πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την υγειονομική κρίση.

 

IMG 20200505 210743

 

ΓΣΕΒΕΕ, APPLIA Hellas, ΟΨΕ: Διευκρινίσεις για τον βαθμό στο οποίο επηρεάζει η χρήση μηχανημάτων κλιματισμού και εξαερισμού την εξάπλωση των λοιμογόνων ιών

Διευκρινίσεις για τον βαθμό στο οποίο επηρεάζει η χρήση μηχανημάτων κλιματισμού και εξαερισμού την εξάπλωση των λοιμογόνων ιών και έναν συνοπτικό οδηγό για την ορθή χρήση αυτών απέστειλαν σήμερα με κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδ. Γεωργιάδη, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Ν. Παπαθανάση και τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Νίκο Χαρδαλιά η ΓΣΕΒΕΕ, η APPLIA Hellas και η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος (Ο.Ψ.Ε.).

Σύμφωνα με την ASHRAE (AmericanSocietyofHeating, Refrigerating & AirConditioningEngineers)1 σχετικά με την λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, αναφέρεται ότι ο αερισμός και ο καθαρισμός του αέρα όπως αυτός προκύπτει μέσω της θέρμανσης, του εξαερισμού και των συστημάτων κλιματισμού δύνανται να μειώσουν την αερομεταφερόμενη συγκέντρωση των λοιμογόνων ιών και κατά συνέπεια τον κίνδυνο μετάδοσης τους μέσω του αέρα.

Αντιθέτως, οι μη κλιματιζόμενοι χώροι, δύναται να προκαλέσουν συνθήκες αυξημένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στρες, & δυσφορίας που μπορεί να αποδειχθούν δυσμενέστερες για τον άνθρωπο, επηρεάζοντας ταυτόχρονα την άμυνα του οργανισμού και κάνοντάς τον πιο ευάλωτο στη μόλυνση.

Το άρθρο της ASHRAE συμπερασματικά δεν συνιστά την απενεργοποίηση των συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού ως μέτρο για τη μείωση της μετάδοσης του ιού αλλά προτείνει την ορθολογιστική χρήση τους.

Σύμφωνα με την ISHRAE (IndianSocietyofHeating, Refrigerating & AirConditioningEngineers)3, η υγρασία είναι βασικός παράγοντας στην άμυνα του ανθρώπινου οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα σχετική υγρασία > 80% τείνει να εξουδετερώσει τους λοιμογόνους ιούς, ωστόσο, η υπερβολική υγρασία οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα ακάρεων σκόνης και μυκήτων. Σχετική υγρασία μεταξύ 40% ~ 70% θεωρείται κατάλληλη για τον άνθρωπο ενώ μειώνει τα προβλήματα από παθογόνους ιούς.

Σύμφωνα με την δημοσίευση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωάννινων5 στην οποία αναφέρεται πως διακεκριμένοι ιολόγοι έχουν δείξει ότι ο ιός μπορεί να επιβιώνει στα σταγονίδια για περίπου τρεις ώρες μετά την έξοδό τους με το βήχα. Μικροσταγονίδια (1-5 μm, λεπτότερα από τρίχα) μπορεί να αιωρούνται για αρκετές ώρες στον αέρα ενώ άλλες μελέτες έδειξαν ότι ο ιός επιβιώνει περισσότερο σε ορισμένες επιφάνειες, θα μπορούσε λοιπόν να θεωρηθεί ότι ο ιός δεν είναι κατά κύριο λόγο αερομεταφερόμενος και μέτρα για την προφύλαξη της λοίμωξης, όπως αποτελεσματικός καθαρισμός των επιφανειών, τήρηση αποστάσεων και συνθήκες απομόνωσης είναι μάλλον απαραίτητα.

Οι ίδιοι τρόποι μετάδοσης αναφέρονται και στη δημοσίευση της REHVA (Ομοσπονδία Eυρωπαϊκών ενώσεων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού)2.

Από τα παραπάνω προκύπτει πως η αύξηση του αερισμού των χώρων, η βελτιστοποίηση της ποιότητας του αέρα του χώρου και οι κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας φαίνεται να αποτελούν αποτελεσματικές συμπληρωματικές μεθόδους προστασίας.

Δεδομένων των συνθηκών, η σωστή διαχείριση και ορθή χρήση των συστημάτων αερισμού, θέρμανσης και κλιματισμού ποικίλει ανάλογα με το είδος του κτιρίου, το είδος του χώρου και τέλος το είδος του εγκατεστημένου συστήματος.

Πιο συγκεκριμένα:

A.Χώροι μεγάλου συνωστισμού (π.χ. μονάδες υγείας, εμπορικά κέντρα, χώροι αναψυχής κ.ο.κ.):

Για τους χώρους αυτούς που συνήθως κλιματίζονται από κεντρικά συστήματα κλιματισμού συνιστώνται τα μέτρα που αναφέρονται στις ανακοινώσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίας Υγείας4 σύμφωνα με την οποία αποσκοπώντας στην κατά το δυνατόν μείωση του χρόνου παραμονής του αέρα σε ένα δωμάτιο, επισημαίνονται τα κατωτέρω σε ό,τι αφορά τη χρήση των ΚΚΜ (Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες) σε κτίρια, όπου αυτό είναι εφικτό:

 • Αύξηση της παροχής του νωπού αέρα σε όλες τις ΚΚΜ.
 • Πλήρης αποφυγή της ανακυκλοφορίας του αέρα.
 • Συνεχής λειτουργία των ΚΚΜ (24/7) ακόμη κι αν δεν λειτουργεί το τμήμα το οποίο τροφοδοτούν (για λόγους αποφυγής πολλαπλασιασμού μικροοργανισμών).
 • Συνεχής λειτουργία των ανεμιστήρων των χώρων αποχωρητηρίου (WC). Στην περίπτωση όπου η λειτουργία του ανεμιστήρα είναι συνδεδεμένη με τη λειτουργία του διακόπτη φωτισμού, να αποσυνδεθεί, εφόσον αυτό είναι εφικτό.
 • Βελτίωση του βαθμού απόδοσης των συστημάτων καθαρισμού/ επεξεργασίας του αέρα προσαγωγής, τοποθετώντας σύγχρονα φίλτρα (πχ κλάσης MERV-13 ή καλύτερο). Υπό την προϋπόθεση ότι το σύστημα μπορεί να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απατήσεις λόγω υψηλής πτώσης πίεσης.
 • Εντοπισμός και ελαχιστοποίηση των διαρροών ή εισροής παρασιτικού αέρα στο δίκτυο των αεραγωγών και των εναλλακτών.
 • Στις ΚΚΜ με περιστροφικούς εναλλάκτες αέρα θα πρέπει να σταματήσει η περιστροφή τους και αν είναι δυνατόν να απορρίπτεται ο αέρας χωρίς να διέρχεται από τον εναλλάκτη. Οι ΚΚΜ με πλακοειδείς εναλλάκτες να τίθενται εκτός λειτουργίας εφόσον είναι εφικτό (παρότι δεν τεκμηριώνεται επαρκώς ο βαθμός επικινδυνότητάς τους).
 • Στις ΚΚΜ με ανακυκλοφορία αέρα θα πρέπει να κλείσουν τους ρυθμιστές ροής (damper) ανάμειξης και να απορρίπτεται ο αέρας επιστροφής κατ’ ευθείαν στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο.
 • Οι αεραγωγοί απόρριψης να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τα σημεία απορρόφησης φρέσκου αέρα. Ο καθαρισμός αυτών των αεραγωγών δεν φαίνεται να έχει πρακτικό αποτέλεσμα στην αποφυγή μετάδοσης του ιού από χώρο σε χώρο καθώς το σύστημα εξαερισμού δεν αποτελεί πηγή μόλυνσης, δεδομένου ότι οι αεραγωγοί έχουν υπολογιστεί σωστά και με βάση τη διαφορά πίεσης μεταξύ των διαφορετικών χώρων.2
 1. Χώροι μικρού συνωστισμού (π.χ. καταστήματα, κομμωτήρια κ.ο.κ.):

Για τους χώρους αυτούς που συνήθως κλιματίζονται από ημικεντρικά συστήματα κλιματισμού, συνιστάται:

 • Σε χώρους χωρίς μηχανικό σύστημα αερισμού και εξαερισμού, η χρήση λειτουργικών παραθύρων. Ο αερισμός συνεισφέρει στην αύξηση των εναλλαγών του αέρα και την προσαγωγή καθαρού αέρα στο χώρο.
 • Σε χώρους με μηχανικό αερισμό συνιστάται η αύξηση των εναλλαγών του αέρα ωστόσο ο φυσικός αερισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω ενίσχυση της ποιότητας του αέρα του χώρου, με παράκαμψη των εναλλακτών αέρα όπου δύναται.
 • Αποφυγή ανακυκλοφορίας του αέρα μεταξύ των διαφορετικών χώρων εκτός αν δύναται η τοποθέτηση ειδικών φίλτρων (τύπου HEPA, MERV ή καλύτερο).
 • Αύξηση των ωρών ή ακόμη και συνεχής λειτουργία των συστημάτων εξαερισμού και κλιματισμού, ιδανικά καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας (24/7), ακόμα και εάν δεν χρησιμοποιούνται οι χώροι.
 • Συντήρηση και καθαρισμός των μηχανημάτων κλιματισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή συμπεριλαμβανομένου του χημικού καθαρισμού των εσωτερικών μονάδων, από αδειούχους και πιστοποιημένους τεχνικούς.
 • Διατήρηση και σταθερός έλεγχος της θερμοκρασίας και της υγρασίας εντός των βέλτιστων ορίων μεταξύ 24°C και 30°C και σχετικής υγρασίας μεταξύ 40% και 70%. (Σε υγρά κλίματα πιο κοντά στους 24°C και σε ξηρά κλίματα κοντά στους ή στους 30° C).

Γ.   Οικιακές εφαρμογές:

Τα οικιακά κλιματιστικά (μονάδες δωματίου) ρυθμίζουν τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας στον χώρο που έχουν τοποθετηθεί και δεν ανακυκλοφορούν αέρα μεταξύ διαφορετικών χώρων. Η πρόσβαση ανθρώπων στους χώρους αυτούς είναι περιορισμένη και ελεγχόμενη.

 • Συνιστάται η χρήση φυσικού αερισμού που συνεισφέρει στην αύξηση των εναλλαγών του αέρα και την προσαγωγή καθαρού αέρα στο χώρο.
 • Συντήρηση και καθαρισμός των μηχανημάτων κλιματισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή περιλαμβανομένου του χημικού καθαρισμού των εσωτερικών μονάδων από αδειούχους και πιστοποιημένους τεχνικούς.
 • Διατήρηση και σταθερός έλεγχος της θερμοκρασίας και της υγρασίας εντός των βέλτιστων ορίων μεταξύ 24°C και 30°C και σχετικής υγρασίας μεταξύ 40% και 70%. (Σε υγρά κλίματα πιο κοντά στους 24°C και σε ξηρά κλίματα κοντά στους ή στους 30° C).

Οι καθαριστές αέρα μπορούν επίσης να φανούν χρήσιμοι στις οικιακές κυρίως εφαρμογές. Οι καθαριστές αέρα ιδίως όταν χρησιμοποιούν φίλτρα υψηλής κατακράτησης (ΗΕΡΑ) δύνανται να αφαιρέσουν αποτελεσματικά σωματίδια από τον αέρα του χώρου ενώ παρέχουν παρόμοιο αποτέλεσμα με τον αερισμό.

Λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν, υπό προϋποθέσεις, για την απαλοιφή βακτηρίων και ιών σε περιόδους που οι χώροι είναι ελεύθεροι παρουσίας ανθρώπων.

Πηγές:

 1. ASHRAE Position Document on Infectious Aerosols Approved by ASHRAE Board of Directors, April 14, 2020
 2. REHVA COVID-19 guidance document, March 17, 2020
 3. ISHRAE COVID-19 Guidance Document for Air Conditioning and Ventilation, April 13, 2020
 4. Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίας Υγείας, οδηγία με αρ. πρωτοκόλλου Δ1(δ)/ ΓΠ οικ.19957
 5. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωάννινων, Ενημέρωση Πολιτών για τον COVID 19 - 26/3/2020
 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

         Αγρίνιο, 28 Απριλίου 2020

Παροχή Κεφαλαίων Κίνησης άτοκα για δύο χρόνια

Σκοπός

Σε συνέχεια των κυβερνητικών πρωτοβουλιών και στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σχεδίασε και θέτει από τις 28/4/2020 προς όφελος των πληττομένων από την πανδημία Covid-19 επιχειρήσεων, το νέο Υποπρόγραμμα της Δράσης Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ. Στόχος είναι η μακρόχρονη και ουσιαστική υποστήριξη της χρηματοδοτικής ρευστότητας των εν λόγω επιχειρήσεων, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη αντοχή τις συνέπειες από την αναστολή ή τον περιορισμό της λειτουργίας τους.

Επιπλέον τονίζεται ότι βασικό κριτήριο για την επιδότηση επιτοκίου είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά τα δύο πρώτα έτη της διάρκειας του δανείου.

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις, οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις λόγω της πανδημίας Covid-19.

Σκοπός των δανείων

Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID – 19

Σχέση συνεπένδυσης ΕΑΤ – Τραπεζών

Η αναλογία συμμετοχής στο κεφάλαιο μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών ορίζεται σε ποσοστό 40% καλύπτεται από το Ταμείο «Επιχειρηματικότητας ΙΙ» και 60%από την Τράπεζα (516 εκ. ευρώ – 784 εκ. ευρώ, ήτοι σύνολο 1.3 δις ευρώ).

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Το δάνειο θα καλύπτει δαπάνες που θα σχετίζονται με τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης και το συναλλακτικό της κύκλωμα.
 • Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος ως δαπάνη.
 • Δεν υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης της χρήσης του δανείου Κεφαλαίου Κίνησης με σχετικά παραστατικά δαπανών.

Ύψος Δανείου

Το ύψος του δανείου διαμορφώνεται ως εξής:

· Έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που 5 προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή

·Έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.

· Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.

· Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Σημειώνεται ότι:

 • Μπορούν στο πλαίσιο του Υποπρογράμματος 3 να υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις χρηματοδότησης, ωστόσο το σωρευτικό ύψος δανείων ή του δανείου ανά επιχείρηση σε αυτό το Υποπρόγραμμα 3 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ- , δεν θα υπερβαίνει τις 500 χιλ. ευρώ.
 • Μια επιχείρηση μπορεί να λάβει ή να έχει λάβει χρηματοδότηση και από τα τρία Υποπρογράμματα της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση», ωστόσο η συνολική της χρηματοδότηση δεν δύναται να υπερβαίνει το 1,5 εκ. ευρώ, ενώ θα πρέπει να πληρούνται οι κανόνες του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (deminimis).
 • Ο έλεγχος αυτός θα διενεργείται από τις Τράπεζες  για το σύνολο των δανείων που έχουν δοθεί στην επιχείρηση.
 • Η Σώρευση διερευνάται περαιτέρω από την ΕΑΤ.

Διάρκεια Δανείου και περίοδος Χάριτος

Η διάρκεια του δανείου ορίζεται από 24 έως 60 μήνες από την εκταμίευση (εφάπαξ ή πρώτη τμηματική) του δανείου.

Ορίζεται δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 6 έως 12 μήνες.

Κατά την διάρκεια της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνον τόκοι.

Επιτόκιο

Το επιτόκιο για τα κεφάλαια του δανείου που συνεισφέρει η Τράπεζα στη χρηματοδότηση κάθε επιχείρησης.

Το επιτόκιο δεν υπερβαίνει το 8%, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό επιδοτείται (δύο πρώτα έτη). Για το διάστημα αυτό το επιτόκιο του δανείου θα είναι σταθερό.

 • Το επιτόκιο κάθε δανείου για τα δύο πρώτα έτη, θα επιδοτείται κατά 100% από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.
 • Δεν επιδοτείται τυχόν εισφορά Ν. 128/75 καθώς και ενδεχόμενοι τόκοι υπερημερίας.
 • Με τη λήξη των δύο ετών, οι τόκοι καταβάλλονται από την επιχείρηση και το επιτόκιο καθορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους γενικούς όρους της Δράσης.

Διαδικασία υποβολής

Kατά την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει:

α) Η επιχείρηση, να διαθέτει έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ και να ακολουθήσει την εξής διαδικασία.

 • Υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr.
 • Στο αίτημα επιλέγει την Τράπεζα από την οποία επιθυμεί να δανειοδοτηθεί.
 • Η Τράπεζα θα επιβεβαιώσει τον ΚΑΔ βάσει των στοιχείων που θα προσκομίσει η επιχείρηση και συνεπώς την ορθότητα της επιλεξιμότητας.

β) Η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει για όλη τη διάρκεια των δύο ετών που λαμβάνει επιδότηση επιτοκίου τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Η επιχείρηση θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη νομίμως από το νόμιμο εκπρόσωπο της, όπου θα δηλώνει ότι οφείλει να διατηρήσει για όλη τη διάρκεια των δύο ετών που λαμβάνει την επιδότηση επιτοκίου τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Η υπεύθυνη δήλωση θα τηρείται στο δανειακό φάκελο της επιχείρησης στην τράπεζα.

Ο έλεγχος της προαναφερόμενης υποχρέωσης θα πραγματοποιείται από την ΕΑΤ στις 31 Ιανουάριου για τα έτη 2021 και 2022 ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Η ΕΑΤ θα ενημερώνει τις ΤΡΑΠΕΖΕΣ για ενδεχόμενη μείωση της απασχόλησης η οποία θα οδηγεί αυτομάτως στην εφεξής οριστική παύση καταβολής της επιδότησης επιτοκίου (από τη διαπίστωση της μείωσης) και το σύνολο των τόκων εφεξής θα καταβάλλεται από την επιχείρηση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

• Ο έλεγχος της διατήρησης από την επιχείρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για δύο έτη, θα πραγματοποιείται από την ΕΑΤ στις 31 Ιανουάριου για τα έτη 2021 και 2022 ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα ενημερώνονται ανάλογα οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί.

• Προϋπόθεση λήψης του ποσού των επιδοτούμενων τόκων είναι η επιχείρηση, κατά τον χρόνο εκταμίευσης των επιδοτούμενων τόκων όπως αυτός ορίζεται στη δανειακή σύμβαση, να μην εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

Ορίζεται καταληκτική ημερομηνία υπογραφής των δανειακών συμβάσεων έως το χρονικό διάστημα της εξάντλησης των πόρων της Δράσης.

Συγκεκριμένα, οι συνεργαζόμενες Τράπεζες θα αντλούν κεφάλαια εφ’ εξής, βάσει σειράς προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση των αιτημάτων τους, χωρίς ανώτατο όριο προσφερόμενων κεφαλαίων ανά Τράπεζα και έως της ως άνω εξάντλησης.

Το ποσό του δανείου εκταμιεύεται – εφ’ άπαξ ή με τμηματικές εκταμιεύσεις – στον Λογαριασμό της επιχείρησης.

Για την ένταξη τους στο Υποπρόγραμμα «Κεφάλαιο Κίνησης με Επιδότηση Επιτοκίου», οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στις Συνεργαζόμενες Τράπεζες:

Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Αττικής, Παγκρήτια Συν. Τράπεζα, Συν. Τράπεζα Χανίων, Συν. Τράπεζα Ηπείρου, Συν. Τράπεζα Θεσσαλίας, Συν. Τράπεζα Καρδίτσας.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

 

 

 

 

 

  Η υγεία είναι δημόσιο αγαθό! Η κατάσταση των δομών υγείας της Αιτωλοακαρνανίας τα τελευταία χρόνια καθημερινά απαξιώνεται  και   οδηγείται  σε κατάρρευση. Τα (πρώην) αυτόνομα και πλήρη νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου, εξ αιτίας της υποχρηματοδότησης,  της υποστελέχωσης ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, αλλά και της κακοδιοίκησης - κακοδιαχείρισης, έχουν μετατραπεί από τους ιθύνοντες σε ενιαία δομή με θλιβερή υπολειτουργία,...

Πλυταριάς Θεόδωρος

 1

Παπαδόπουλος Κων/νος

IMG

JoomSpirit