Διευκρινίσεις για τα διαγνωστικά τεστ νόσησης

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Θα  θέλαμε  να  σας  ενημερώσουμε  ότι  σύμφωνα  με την  απόφαση  περί  υποχρεωτικότητας  PCR  ή rapid  test  σε  εργαζόμενους  του  ιδιωτικού  τομέα,  και  πιο  συγκεκριμένα  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.  69459/5.11.2021  (ΦΕΚ  Β΄5165/5.11.2021)  με  ισχύ  από  6  Νοεμβρίου  2021  μέχρι νεότερης  έκδοσης  ΚΥΑ,  ο  διαγνωστικός  έλεγχος  νόσησης  διενεργείται  υποχρεωτικά  δύο  (2) φορές  την  εβδομάδα,  με  χρονική  απόσταση  μεταξύ  των  2  ελέγχων  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  δύο  (2) ημερών, που καλύπτεται έτσι πλήρως η εργάσιμη εβδομάδα με 5ήμερη ή 6ήμερη εργασία.