Ειδήσεις

ΡΑΠΤΗΣ Αρτοποιΐα - Κουλουροποιΐα

Ι.ΣΤΑΪΚΟΥ 66, ΑΓΡΙΝΙΟ

ΤΗΛ: 26410 25773

 

Μαμασούλας Κων/νος

 Γοργοποτάμου 1,1ος ορ., Αγρίνιο, 2641046322, 6977082452

Ροβίσης Απόστολος

Οικονόμου Κων/νος

Παπαϊωάννου Χρήστος

Ντάσης Άγγελος

IMG 0006 

 

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ) συνήλθε προκειμένου να καθορίσει τις προϋποθέσεις για την διατύπωση γνωμοδοτήσεων του ΑΣΕ επί αιτημάτων επιχειρήσεων προτιθεμένων να προβούν σε ομαδικές απολύσεις. Ύστερα από μαραθώνια συνεδρίαση υιοθετήθηκε η απόφαση που διατηρεί το υφιστάμενο καθεστώς αποτρέποντας την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων. Συγκεκριμένα:
1. Ο σχετικός νόμος προβλέπει ήδη ορισμένα από αυτά τα στοιχεία, που είναι τα εξής: Οι λόγοι τού σχεδίου απολύσεων, ο αριθμός και οι κατηγορίες των υπό απόλυση εργαζομένων, ο αριθμός και οι κατηγορίες των συνήθως απασχολούμενων εργαζομένων, το χρονικό διάστημα στο οποίο πρόκειται να γίνουν απολύσεις, τα κριτήρια για την επιλογή των εργαζομένων που θα απολυθούν.
2. Με δεδομένη την ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση η ανωτέρω απόφαση τού ΑΣΕ κατά το μέρος που προβλέπει την εκ μέρους τού εργοδότου κατάθεση στοιχείων πέραν των υπό τού νόμου προβλεπομένων δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Δεν θα έχει λοιπόν δικαίωμα να εκφέρει το ΑΣΕ αρνητική γνωμοδότηση μόνο και μόνον επειδή ο εργοδότης δεν προσκόμισε κάποιο στοιχείο που προβλέπεται μεν στην απόφαση τού ΑΣΕ αλλά όχι στον νόμο.

3. Είναι προφανές ότι η ανωτέρω απόφαση τού ΑΣΕ δεν επιφέρει καμία μεταβολή στο ισχύον νομοθετικό καθεστώς των ομαδικών απολύσεων, ιδίως ως προς το κυριαρχικό δικαίωμα τού υπουργού (ή τού νομάρχου) να χορηγεί ή να αρνείται την άδεια για ομαδικές απολύσεις.
4. Τα στοιχεία που θα τεθούν υπόψη τού υπουργού (και τού ΑΣΕ) πρέπει να έχουν γνωστοποιηθεί προς τούς εκπροσώπους των εργαζομένων κατά την διάρκεια των διαβουλεύσεων.
Η ΓΣΕΒΕΕ και η ΕΣΕΕ επικροτούν τη κοινή στάση του Υπουργείου Εργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους εργοδοτών και εργαζομένων και κυρίως την ομόφωνη απόφαση του ΑΣΕ, σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα, που ουσιαστικά εφαρμόζει τις κοινοτικές οδηγίες, ενώ διατηρεί το υφιστάμενο καθεστώς στις ομαδικές απολύσεις σε μία κοινωνικά δύσκολη συγκυρία.

 
 

Πλυταριάς Θεόδωρος

  1

Παπαδόπουλος Κων/νος

IMG

JoomSpirit