Ειδήσεις

ΡΑΠΤΗΣ Αρτοποιΐα - Κουλουροποιΐα

Ι.ΣΤΑΪΚΟΥ 66, ΑΓΡΙΝΙΟ

ΤΗΛ: 26410 25773

 

Μαμασούλας Κων/νος

 Γοργοποτάμου 1,1ος ορ., Αγρίνιο, 2641046322, 6977082452

Ροβίσης Απόστολος

Οικονόμου Κων/νος

Παπαϊωάννου Χρήστος

Ντάσης Άγγελος

IMG 0006 

 

IMG 5028

IMG 5031IMG 5037   

 

Ομιλίες στην ημερίδα 11.11.2015 με θέμα: "Τοπική ανάπτυξη με αύξηση της απασχόλησης και με τις ΜμΕ στο επίκεντρο. Ο ρόλος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών Αιτωλ/νίας"

Α. Ομιλία . Γ. Καββαθά προέδρου ΓΣΕΒΕΕ και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ:

Θεσμική Ενδυνάμωση ΓΣΕΒΕΕ

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι,

Θα ήταν νομίζω περιττό να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα διέρχεται μια πρωτοφανή κρίση, την οποία η χώρα δεν είχε αντιμετωπίσει για πάρα πολλές δεκαετίες. Η ΓΣΕΒΕΕ όλα αυτά τα χρόνια ήρθε πολλές φορές αντιμέτωπη με έκτακτες συνθήκες και τετελεσμένες αποφάσεις οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις περιθωριοποιούσαν το ρόλο και την παρέμβαση των κοινωνικών εταίρων. Αποφάσεις οι οποίες σε συνδυασμό με προγενέστερες παθογένειες της ελληνικής οικονομίας, δημιούργησαν ένα εξαιρετικά δυσμενές κλίμα για τις ελληνικές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους απασχολούμενούς τους. Όπως προκύπτει και από σχετικές έρευνες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, περισσότερες από 250.000 επιχειρήσεις ανέστειλαν τη λειτουργία τους, ενώ χάθηκαν περισσότερες από 600.000 θέσεις εργασίας. Οι επικρατούσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, αναμφίβολα έχουν προκαλέσει εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες στον τρόπο λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων. 

Ο κοινωνικός διάλογος, ο οποίος ανέκαθεν αποτελούσε ένα ισχυρό μέσο διασφάλισης και απεικόνισης των συμφερόντων των επαγγελματιών, εμπόρων και βιοτεχνών,  σε πολλές περιπτώσεις θεωρήθηκε παράπλευρη απώλεια την οποία θα έπρεπε να επωμιστούμε στο βωμό της αντιμετώπισης της κρίσης.  Από την πλευρά μας, ως κοινωνικών εταίρων μια παράμετρος θα πρέπει να γίνει κατανοητή! Ότι η αποτελεσματική διαπραγμάτευση απαιτεί χρόνο. Ένας χρόνος, που στις περισσότερες των περιπτώσεων είτε ήταν ελάχιστος είτε δεν υπήρξε καθόλου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην υιοθέτηση αποτελεσματικών πολιτικών σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Αγαπητοί συνάδελφοι, όλα αυτά τα χρόνια η ΓΣΕΒΕΕ ανέλαβε πολλές και σημαντικές πρωτοβουλίες προκειμένου να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης. Σ’ ένα πρώτο επίπεδο θελήσαμε να σταθούμε δίπλα στην μικρή επιχείρηση παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, ικανές να συμβάλλουν στην καλύτερη αντιμετώπιση της κρίσης. Δεν θα σταθώ περισσότερο στις συγκεκριμένες δράσεις, καθώς θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα από τον κ. Πλέσσια στην ομιλία του. Δεν θα μπορούσα όμως να μην αναφέρω ένα γενικό συμπέρασμα. Ότι η υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων, αλλά και τα αποτελέσματα τους, αν μη τι άλλο επιβεβαιώνουν το σημαντικό ρόλο που η ΓΣΕΒΕΕ μπορεί να διαδραματίσει για την υποστήριξη και αναβάθμιση του ρόλου των Μικρών επιχειρήσεων σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Θα ήθελα όμως στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ομιλίας, να δώσω έμφαση στις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε για τη θεσμική ενδυνάμωση τόσο της ΓΣΕΒΕΕ όσο και των Ομοσπονδιών μελών της, στο πλαίσιο των δράσεων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και του ΕΣΠΑ. Προβήκαμε στη δημιουργία τριών θεματικών τομέων που σχετίζονται με τους κύριους άξονες λειτουργίας των Μικρών Επιχειρήσεων. Και πιο συγκεκριμένα στον άξονα οικονομία και μικρές επιχειρήσεις, κοινωνική πολιτική και απασχόληση και εκπαίδευση και διά Βίου μάθηση. Έργο των συγκεκριμένων τομέων αποτέλεσε η παρακολούθηση  της σχετικής νομοθεσίας, η διεξαγωγή μελετών και ερευνών, η παραγωγή θέσεων και προτάσεων εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ, αλλά και η εκπροσώπηση του φορέα σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Μέσω της λειτουργίας των συγκεκριμένων τομέων συστηματοποιήθηκε η παρέμβαση της ΓΣΕΒΕΕ και παράλληλα κατέστη δυνατή η παρακολούθηση των αλλαγών που επηρεάζουν τη λειτουργία των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των συγκεκριμένων τομέων ήταν δίχως άλλο πολύ σημαντική. Ενδεικτικά απλά και μόνο θα αναφέρω ότι στο πλαίσιο της λειτουργίας των συγκεκριμένων τομέων έχουν εκπονηθεί περίπου 20 μελέτες.

Παράλληλα, η διεξαγωγή επαναλαμβανόμενων ερευνών αναφορικά με το κλίμα που επικρατεί μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο καταγραφής των πλέον πρόσφατων εξελίξεων στο χώρο των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων. Είναι γεγονός ότι οι θέσεις που διατυπώθηκαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την πλευρά μας έτυχαν ευρείας προβολής και αποδοχής από το χώρο των επιχειρήσεων και της κοινωνίας.  Μια συνθήκη που οφείλεται στην επιστημονική τους τεκμηρίωση και την προσαρμοστικότητα του χαρακτήρα τους με βάση τις υφιστάμενες συνθήκες. Επιπρόσθετα, καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια ώστε να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα του κοινωνικού διαλόγου και παράλληλα να αναδείξουμε τη σημασία του στην υιοθέτηση αποτελεσματικών πολιτικών. Είναι σημαντικό στο συγκεκριμένο σημείο να διευκρινίσουμε, ότι η προσπάθειά μας αυτή έλαβε χώρα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους –τη ΓΣΕΕ, την ΕΣΕΕ, το ΣΕΒ και το ΣΕΤΕ- σχεδιάσαμε από κοινού ένα Έργο το οποίο είχε σαν στόχο την καταγραφή των υφιστάμενων συνθηκών και προβλημάτων. Στόχος μας αποτελεί η διαμόρφωση και καταγραφή κοινών προτάσεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών οι οποίες θα αποτελέσουν βάση συζήτησης και μελλοντικής αξιοποίησης, τόσο σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας όσο και σε επίπεδο κοινωνίας.

Στο ίδιο πλαίσιο έχει λάβει χώρα μια πολύ σημαντική προσπάθεια ώστε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ, αλλά και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στη χώρα μας να τύχουν διεθνούς προβολής και να αναπτυχθούν λύσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από συναντήσεις με διεθνείς οργανισμούς –όπως η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας- αλλά και αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Σερβία, η Τουρκία και το Βέλγιο, οι οποίες κατέληξαν στην υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας. Στόχος των συγκεκριμένων συμφωνιών αποτέλεσε η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, η προώθηση κοινών λύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, η ανάπτυξη από κοινού επιχειρησιακών δράσεων, αλλά και η ανάπτυξη ενιαίας ατζέντας για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η ανάπτυξη των συγκεκριμένων δικτύων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναμφίβολα συνιστά μια εξαιρετική σημαντική πρωτοβουλία «διεθνοποίησης» των ζητημάτων που άπτονται της λειτουργίας των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Παρ’ όλα αυτά όμως αγαπητοί συνάδελφοι ο στόχος μας δεν ήταν μόνο η ενίσχυση της ΓΣΕΒΕΕ, αλλά και των Ομοσπονδιών μελών της. Ή για να το θέσω διαφορετικά η ενίσχυση από τα κάτω προς τα πάνω. Δεν θα πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε ότι η ΓΣΕΒΕΕ αποτελεί έναν φορέα που πηγάζει από ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και λειτουργεί προς όφελός του. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούμε δύο μεγάλες δράσεις οι οποίες βαίνουν προς την ολοκλήρωσή τους. Η πρώτη αφορούσε την ανάπτυξη κλαδικών ή τοπικών μελετών αποτύπωσης  της υφιστάμενης κατάστασης μέσω της ανάπτυξης σχεδίου παρεμβάσεων των συνδικαλιστικών φορέων. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης αποτελεί η διερεύνηση των δυνατοτήτων των Ομοσπονδιών για αποτελεσματικές παρεμβάσεις τόσο σε κλαδικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Δεν θα σταθώ παραπάνω στη συγκεκριμένη δράση, καθώς τόσο ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Αιτωλοακαρνανίας ο κος Γιώργος Πολύζος όσο και η σύμβουλος της Ομοσπονδίας η κα Μήτρου θα αναφερθούν εκτενώς στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Αυτό όμως που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι το συγκεκριμένο Έργο στοχεύει στην ανάπτυξη σχεδίων δράσης για τις Ομοσπονδίες μας, προκειμένου να ενισχυθεί έμπρακτα ο επιχειρησιακός τους βραχίονας προς όφελος των τοπικών αγορών, των ΜμΕ, αλλά και των κλάδων που εκπροσωπούν. Η τελευταία παρέμβασή μας αφορούσε τα ίδια τα συνδικαλιστικά στελέχη της ΓΣΕΒΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε το πρόγραμμα συνδικαλιστικής επιμόρφωσης των εκπροσώπων μας με κύριο στόχο την ενημέρωσή τους, σ’ ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο στόχος μας προφανής! Να συμβάλλουμε ώστε οι εκπρόσωποι μας να διαθέτουν την πλέον πρόσφατη και εξειδικευμένη πληροφόρηση ώστε να μπορούν με τον καλύτερο δυνατό και αποτελεσματικό τρόπο να αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των επαγγελματιών και των απασχολούμενων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Φίλες και φίλοι, αν και το ΕΣΠΑ φθάνει στο τέλος του, πρόθεσή μας είναι η συγκεκριμένη προσπάθεια να συνεχιστεί και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, ακόμα και αν οι συνθήκες υλοποίησής της είναι ακόμα πιο δυσμενείς. Δεν θα ήταν άλλωστε υπερβολικό να πούμε ότι όσο το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον επιδεινώνεται τόσο πιο αναγκαία γίνεται η παρέμβαση της ΓΣΕΒΕΕ, σε πολλαπλό επίπεδο. Διακηρυγμένος στόχος μας, αποτελεί η καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας, ακόμα και κάτω από τις υφιστάμενες αντίξοες συνθήκες, ώστε να παραμείνουμε δίπλα στον έμπορο, το βιοτέχνη και τον επαγγελματία.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

 

Β. Ομιλία Γ. Πολύζου, προέδρου Δ.Σ. Ομοσπονδίας μας

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Αυτό που μάθαμε τα χρόνια της κρίσης  είναι ότι κανένας από μόνος του δεν έχει τη δυνατότητα, ούτε το συμφέρον της μικρής του επιχείρησης να προστατέψει, ούτε φυσικά να αλλάξει τα πράγματα σε σχέση με τη τοπική ανάπτυξη, αναπτύσσοντας την επιχείρησή του και δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες θέσεις εργασίας.

Η αγορά, η κάθε είδους αγορά, είτε ανοιχτή είναι αυτή είτε κλειστή, απαιτεί συνεργασία, προγραμματισμό και καινοτομία. Οι εποχές που ο καθένας μπορούσε να δημιουργήσει υπεραξία στηριζόμενος μόνο στις προσωπικές του δυνατότητες έχουν τελειώσει από την ώρα που η χώρα μπήκε σε καθεστώς μνημονιακής επιτήρησης. Έχουμε όμως τη δυνατότητα ο καθένας μας, με τη μικρή ή μεγάλη συμβολή του στην αγορά, να απευθύνεται απευθείας στον τελικό καταναλωτή και με αλληλέγγυο και συνεργατικό τρόπο να το πετύχει. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, επιβάλλεται να δημιουργήσουμε εκείνο το επιχειρηματικό περιβάλλον που έχει ανάγκη η ΜΜΕ για να μπορέσει να ανταγωνιστεί με καλύτερους και ποιοτικότερους όρους τις πολυεθνικές και τα τραστ. Θεωρώ ότι αυτή είναι η λύση, η οποία μπορεί όλους μαζί να μας βγάλει από το σημερινό αναπτυξιακό αδιέξοδο.

Μιλώντας για τοπική ανάπτυξη με αύξηση της απασχόλησης και με τις ΜΜΕ στο επίκεντρο θα πρέπει να αναστρέψουμε την μέχρι σήμερα προβληματική κατάσταση. Να οδηγηθούμε δηλαδή, σε οικονομίες, όπως είπα και παραπάνω, συνεργατικές και αλληλέγγυες, Όχι μόνο των επιμέρους κλάδων των επαγγελμάτων μας, αλλά πολύ-επαγγελματικές συνεργατικές, οι οποίες θα διασφαλίζουν την μεταξύ μας ασφάλεια και ευημερία. Είναι αυτονόητο ότι η παραπάνω τοποθέτηση σε καμία περίπτωση δεν αντιστρατεύεται ούτε καταργεί το αυτονόητο της επαγγελματικής, εμπορικής και βιοτεχνικής αυτονομίας του καθενός.

Η δημιουργία ενός τέτοιου μετώπου απαιτεί την εφαρμογή πολιτικών και την ανάληψη πρωτοβουλιών από ένα μεγαλύτερο σύνολο θεσμικών τοπικών φορέων και οργανώσεων (Συνδικαλιστικές οργανώσεις, αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια), οι οποίοι με στόχο την τοπική ανασυγκρότηση της οικονομίας θα χρειαστεί να αλλάξουν νοοτροπίες και συμπεριφορές χρόνων.Τα εμπόδια σε αυτή τη νέα λειτουργία της «αγοράς», είναι σίγουρα και μεγάλα και παγιωμένα. Γίνονται μάλιστα ισχυρότερα με την εφαρμογή του μνημονίου στη χώρα, το οποίο ξεκάθαρα τα τελευταία χρόνια αποσκοπεί στην εκκαθάριση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Το κενό αυτής της προσφοράς που προκαλεί η συγκεκριμένη εκκαθάριση, έρχονται να το καλύψουν οι μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.

Αυτή είναι η διαδικασία συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης κεφαλαίου που αποτελεί και το μοναδικό δρόμο εξόδου από τη κρίση στο πλαίσιο του καπιταλισμού. Αυτή ακριβώς είναι η ουσία του νεοφιλελευθερισμού. Βεβαίως αυτό δε σημαίνει ότι οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν ενδογενή προβλήματα ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας που οφείλονται στο μικρό μέγεθος τους. Τα προβλήματα αυτά δε μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσο της παροχής ρευστότητας από το τραπεζικό σύστημα. Κατά συνέπεια απαιτείται άσκηση συγκεκριμένων  πολιτικών που να υποβοηθούν τη συνεργασία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Τα εμπόδια κυρίως εντοπίζονται στον χρηματοπιστωτικό, στον φορολογικό, τον εργασιακό και τον ασφαλιστικό τομέα, σε όλους εκείνους τους τομείς δηλαδή που με τις πολιτικές, οι οποίες εφαρμόζονται σήμερα ξαφανίζουν την λειτουργία των ΜΜΕ.

Πιο αναλυτικά:

Πρώτον: δε μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη τοπική με επίκεντρο τις ΜΜΕ με περιορισμό στη κίνηση κεφαλαίων. (Με 420 ευρώ τη βδομάδα μιλάμε για κλείσιμο και όχι ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων)

Δεύτερον: η κατάσχεση των ρευστών διαθεσίμων σε τραπεζικούς λογαριασμούς εκ μέρους του δημοσίου.

Τρίτον: η απαίτηση για ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα για την είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο για τις ΜΜΕ

Τέταρτο: το ασταθές φορολογικό περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται με ρυθμούς κυβερνητικού ανασχηματισμού.

Πέμπτον: η φορολογική και ασφαλιστική υπερχρέωση των ΜΜΕ στην οποία οδηγήθηκαν την περίοδο της κρίσης.

Οι πολιτικές που νομοθετήθηκαν τα τελευταία χρόνια, αντί να αναστρέψουν τα ήδη βεβαρημένα φορολογικά και ασφαλιστικά δεδομένα, τα έχουν οδηγήσει να αποτελούν την βασική τροχοπέδη του όλου συστήματος.

Μία πρώτη πρόταση αντιμετώπισης αυτών των εμποδίων είναι η παρακάτω:

Πρώτον: η κατάργηση άμεσα των capitalcontrols

Δεύτερον: η ύπαρξη ακατάσχετου λογαριασμού για την εμπορική χρήση

Τρίτον: η κατάργηση της ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας για την είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο για όλες τις ΜΜΕ

Τέταρτο: σταθερό φορολογικό περιβάλλον

Πέμπτο: ελεύθερη επιλογή κατηγορίας στον ΟΑΕΕ, πάγωμα χρεών. Αν δεν αυξάνεται ο τζίρος από πού θα προέλθει η χρηματοδότηση των ρυθμίσεων στην Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία;  

Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα υποχρεωνόμαστε να κάνουμε νέες ρυθμίσεις, τις οποίες σε λίγο καιρό πάλι δεν θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Χωρίς αύξηση του τζίρου θα εξυπηρετούμε μόνο τους τόκους επί των ρυθμισμένων οφειλών. Διαγραφή του μέρους εκείνου του χρέους που αφορά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την οποία ο ασφαλισμένος έχει στερηθεί, λόγω της μη καταβολής των εισφορών του.

Αντιλαμβάνομαι ότι η εισήγηση δεν «διασκεδάζει» και τόσο πολύ την διατύπωση της σημερινής ημερίδας. Επέλεξα να τοποθετηθώ πάνω στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι της ομοσπονδίας, αναζητώντας λύσεις κυρίως πολιτικές στη στόχευση και τον προγραμματισμό της προστασίας και ανάπτυξης των ΜΜΕ.

Η πρόταση μου για πολύ-επαγγελματικές συνεργατικές επιχειρήσεις θεωρώ ότι βρίσκεται στον αντίποδα, όσων σήμερα προωθούνται και επιδιώκονται για τους κλάδους και τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η κατεύθυνση απαιτεί την ανάλογη παιδεία και εκπαίδευση, την οποία ουσιαστικά πρέπει η ΓΕΣΕΒΕ, να αναλάβει να οργανώσει και να στηρίξει με κάθε τρόπο και μέσο χωρίς να υπολογίσει το κόστος της.

Ταυτόχρονα, η συνομοσπονδία να συνεργαστεί με τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα της αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να θεσμοθετηθεί σε κάθε Δήμο της χώρας μητρώο τοπικών προμηθευτών και παραγωγών με βάση τα μητρώα εγγραφής των τοπικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, το οποίο θα αξιοποιείται προς την κατεύθυνση της αναλογικά ισομερούς ανάθεσης προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών.

Τέλος, θέλω να σταθώ σε ένα σημείο που θεωρώ πολύ σημαντικό ιδιαίτερα για τις νέες επιχειρήσεις. Η ένδεια ίδιων επενδυτικών κεφαλαίων και η αδυναμία τραπεζικής χρηματοδότησης υποχρεώνει πολλές επιχειρήσεις να μην μπορούν να κάνουν μικροεπενδύσεις απαραίτητες για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των πωλήσεών τους. Νομίζω ότι ως ΓΣΒΕΕ και ως ΕΒΕ πρέπει να διεκδικήσουμε το κομμάτι αυτό των ΕΣΠΑ να υλοποιείται απευθείας από τις δικές μας δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και το Δημόσιο να παρεμβαίνει απολογιστικά και ελεγκτικά στο τέλος της όλης διαδικασίας. Είναι θέμα αρχής αλλά και συμμετοχής μας στην μεγάλη επιχείρηση ανάταξης της οικονομίας και παραγωγικής ανασυγκρότησης στην οποία οφείλουμε να αποδυθούμε!

 

Πλυταριάς Θεόδωρος

  1

Παπαδόπουλος Κων/νος

IMG

JoomSpirit