Ειδήσεις

ΡΑΠΤΗΣ Αρτοποιΐα - Κουλουροποιΐα

Ι.ΣΤΑΪΚΟΥ 66, ΑΓΡΙΝΙΟ

ΤΗΛ: 26410 25773

 

Μαμασούλας Κων/νος

 Γοργοποτάμου 1,1ος ορ., Αγρίνιο, 2641046322, 6977082452

Ροβίσης Απόστολος

Οικονόμου Κων/νος

Παπαϊωάννου Χρήστος

Ντάσης Άγγελος

IMG 0006 

 

Άρχισε από τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2013 η καταβολή του επιδόματος ανεργίας στους ελεύθερους επαγγελματίες, ασφαλισμένους σε ΟΑΕΔ και ΕΤΑΠ – ΜΜΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρουσιάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού για να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις. Με βάση την απόφαση του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, δικαιούχοι του βοηθήματος είναι εκείνοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι που είναι ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ – ΜΜΕ εφόσον έκοψαν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους από την 1/1/2012 και στο εξής.

Τα κριτήρια και προϋποθέσεις για τους δικαιούχους επιδόματος ανεργίας είναι τα εξής:

Ÿ           Να έχει υπάρξει τουλάχιστον για τρία χρόνια συνεχώς ή διακεκομμένα ασφαλισμένος στους φορείς που υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος

Ÿ           Το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην ξεπερνάει τις 20.000 ευρώ, ενώ το οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνάει αθροιστικά τις 30.000 ευρώ.

Ÿ           Αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος από την 1/1/2012

Ÿ           Ο δικαιούχος θα πρέπει να μην έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του φορέα του ή άλλου φορέα μετά από τη διακοπή επαγγέλματος.

Ÿ           Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιο ή τις μετοχές σε σύζυγο ή πρόσωπο α' και β' βαθμού συγγένειας.

Ÿ           Να έχει εξοφλήσει πλήρως τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές

Ÿ           Να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

Ÿ           Η διάρκεια καταβολής του επιδόματος θα εξαρτάται από το συνολικό αριθμό ετών ασφάλισης με ελάχιστο χρονικό διάστημα τους τρεις μήνες και ανώτατο τους εννέα, ενώ το ύψος του επιδόματος ανέρχεται στα 360 ευρώ μηνιαίως.

 

Πλυταριάς Θεόδωρος

  1

Παπαδόπουλος Κων/νος

IMG

JoomSpirit