Ειδήσεις

ΡΑΠΤΗΣ Αρτοποιΐα - Κουλουροποιΐα

Ι.ΣΤΑΪΚΟΥ 66, ΑΓΡΙΝΙΟ

ΤΗΛ: 26410 25773

 

Μαμασούλας Κων/νος

 Γοργοποτάμου 1,1ος ορ., Αγρίνιο, 2641046322, 6977082452

Ροβίσης Απόστολος

Οικονόμου Κων/νος

Παπαϊωάννου Χρήστος

Ντάσης Άγγελος

IMG 0006 

 

DSC00338

 Η ομιλία στη συγκέντρωση του αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας Τσούνη Φίλιππου  

Το «σχέδιο» που παρουσίασε η Κυβέρνηση ως «μεταρρύθμιση» στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, τινάζει στον αέρα τη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας και γράφει τον επικήδειο στο τελευταίο απόθεμα ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας, αφού όπως είναι γνωστό το 52% των ελληνικών νοικοκυριών, δηλαδή περισσότερο από 2.200.000 νοικοκυριά, σύμφωνα με διάφορες έρευνες, ζουν από τη σύνταξη.

Με τα διαμορφωμένα οικονομικά δεδομένα κανένα ασφαλιστικό σύστημα δεν θα μπορούσε να είναι βιώσιμο. Με την επίκληση του δημοσιονομικού «νοικοκυρέματος», οι αλλεπάλληλες και βίαιες περικοπές των συνταξιοδοτικών παροχών δεν ωφέλησαν ούτε για λίγους μήνες το ασφαλιστικό σύστημα, αντίθετα απαξιώνοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημόσια ασφάλιση, ενισχύουν όχι μόνο την εισφορο-διαρροή, αλλά και την ίδια την ύφεση. Την ίδια ώρα που οι συντάξεις μετατρέπονταν σε «επιδόματα» η περίφημη διαδικασία του PSI, συρρίκνωνε τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων από 31 δις € σε 3,5 περίπου δις €. Επιπλέον, με την εκτίναξη της ανεργίας, τη συρρίκνωση των μισθών, την εισφορο-διαρροή και την αποστέρηση των ταμείων από κρίσιμους κοινωνικούς πόρους υπολογίζεται ότι χάθηκαν από το ασφαλιστικό σύστημα περισσότερα από 60 δις € την τελευταία πενταετία.

Λύση δεν μπορεί να είναι το περαιτέρω πετσόκομμα των συντάξεων γιατί οι συντάξεις αποτελούν την κυριότερη πηγή εισοδήματος για το 52% των νοικοκυριών. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, η σύνταξη αποτελεί ένα υποκατάστατο παρέμβασης κοινωνικής προστασίας, που λαμβάνει τη μορφή οιονεί επιδόματος για τα  άνεργα μέλη του νοικοκυριού, τη στιγμή που μόνο το 10% των ανέργων λαμβάνει σήμερα επίδομα ανεργίας.

Στην προσπάθεια αύξησης των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων η διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης είναι μία διέξοδος. Με βάση την ελληνική πραγματικότητα, τρεις είναι οι κύριες κατευθύνσεις που μπορεί να επιτευχθεί αυτό:

 1. Η αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής με την καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας

 2. Η επιβολή ασφαλιστικών εισφορών σε πρόσθετα εισοδήματα από εργασία που δεν υπάγονται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, και

 3. Η αύξηση των απασχολούμενων με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Ειδικότερα και επί του κυβερνητικού σχεδίου για το ασφαλιστικό συνολικότερα επισημαίνουμε και ζητάμε:

 • Σύνδεση εισοδήματος και εισφοροδοτικής ικανότητας ώστε τα ασφαλιστικά βάρη πρέπει να μοιράζονται αναλογικά και βάσει της εισφοροδοτικής ικανότητας του καθενός με ένα πλαφόν μέγιστης εισφοράς στο 20% του 5πλάσιου του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη.

 • Η εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (ασφάλιση υγείας) θα πρέπει να αποτελεί ένα σταθερό ποσό, καθώς στο όνομα της ισότητας των παροχών, είναι αδιανόητο να κατανέμονται διαφορετικά τα ασφαλιστικά βάρη

 • Μεταβατική περίοδο για το ασφαλιστικό σύστημα και παροχή της δυνατότητας στον ασφαλισμένο, να επιλέξει ελεύθερα ασφαλιστική κατηγορία, τουλάχιστον για τα δυο επόμενα έτη, πληρώνοντας, ακόμη κι αν έχει οφειλές, μόνο τις τρέχουσες εισφορές του. Από αυτό το μέτρο υπολογίζεται, ότι, με την ενεργοποίηση του ήμισυ των οφειλετών του Οργανισμού (~200.000 ασφαλισμένοι), μπορούν να εισρεύσουν στα ασφαλιστικά ταμεία περισσότερα από 600 εκ €/ έτος.

 • Ο επιτηδευματίας με ζημίες ή πολύ χαμηλά κέρδη να βρίσκεται στην ελάσσονα κατηγορία ασφάλισης για σύνταξη και υγεία.

 • Επαναφορά των συντελεστών φορολόγησης των επαγγελματιών στην ενιαία προοδευτική κλίμακα φορολόγησης. Ίδια φορολογία για όλα τα εισοδήματα, ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος είναι η βάση της δίκαιης φορολόγησης σε όλον τον ανεπτυγμένο κόσμο.

 • Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, καθώς και απαλοιφή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία πλέον καλύπτεται από τις αυξημένες φορολογικές εισφορές.

 • Ουσιαστική ενεργοποίηση και διεύρυνση των παροχών που προβλέπονται στους Ειδικούς Λογαριασμούς του ΟΑΕΕ (Ανεργίας, Επαγγελματικής Εστίας) που διατηρούνται στον ΟΑΕΔ.

 • Συμπληρωματικές πηγές χρηματοδότησης εκτός ασφαλιστικού συστήματος (κοινωνικοί πόροι, ειδικά τέλη κοκ).

 • Πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και ειδικότερα στον ΟΑΕΕ, στη λογική «παγώματος» της οφειλής και μεταφοράς σε μεταγενέστερη φάση του ασφαλιστικού βίου, με ενδεχόμενη χρήση ενός πολύ μικρού ποσού δόσης απεριόριστου αριθμού.

Πλυταριάς Θεόδωρος

 1

Παπαδόπουλος Κων/νος

IMG

JoomSpirit