Ειδήσεις

ΡΑΠΤΗΣ Αρτοποιΐα - Κουλουροποιΐα

Ι.ΣΤΑΪΚΟΥ 66, ΑΓΡΙΝΙΟ

ΤΗΛ: 26410 25773

 

Μαμασούλας Κων/νος

 Γοργοποτάμου 1,1ος ορ., Αγρίνιο, 2641046322, 6977082452

Ροβίσης Απόστολος

Οικονόμου Κων/νος

Παπαϊωάννου Χρήστος

Ντάσης Άγγελος

IMG 0006 

 

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Μπαϊμπά 27, 4ος ορ., τηλ. & FAX: 26410 22713 – ΑΓΡΙΝΙΟ

e-mail: enestiasisagrinio@yahoo.gr

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                           Προς

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Όλα τα μέλη

Αγαπητοί συνάδελφοι, σας κάνουμε γνωστά τα εξής:

             1. Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν κάνει το σεμινάριο για Τεχνικούς Ασφάλειας να πηγαίνουν στα γραφεία της ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και της Ένωσή μας (Μπαϊμπά 27, 4ος ορ.) από 10.00΄ έως 13.00΄ με τη σφραγίδα τους και με 70, 00 € για το κόστος συμμετοχής για να κάνουν την αίτηση. Με τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα παίρνουν θα καλύπτονται προσωρινά μέχρι να γίνει το πρόγραμμα.

2. Η Ένωσή μας σε συνεργασία με την ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών Αιτωλ/νίας, θα πραγματοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης /επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους (0 - 3 άτομα προσωπικό) και εργαζόμενους στον κλάδο μας, διάρκειας 40 ωρών και με επιδότηση για τον κάθε συμμετέχοντα 200,00 €. Αιτήσεις συμμετοχής στην ομοσπονδία (Μπαϊμπά 27) καθημερινά 10.00΄ - 13.00΄, τηλ. 26410 22713.

3. Για τα σεμινάρια του Ε.Φ.Ε.Τ. θα γίνει ενημέρωση στην ημερίδα στο Επιμελητήριο.

4. Για το πρόγραμμα της «Διαρθρωτικής Προσαρμογής» γίνεται προσπάθεια να υλοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

5. Δυνατότητα απασχόλησης καταρτισμένου προσωπικού στα καταστήματά μας για διάστημα 5 μηνών χωρίς κανένα κόστος στην επιχείρηση. Αμοιβή και ασφάλιση μέσω ΕΣΠΑ από το πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας» (voucher). Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος στα γραφεία μας μέχρι 22.5.2013.

Για το Δ.Σ. 

 

                                      Ο Πρόεδρος

                               Ηλίας Καλλέργης

 

 

 

                                               

                                                                Ο Γεν. Γραμματέας

                                                            Τσιρώνης Χρήστος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλυταριάς Θεόδωρος

  1

Παπαδόπουλος Κων/νος

IMG

JoomSpirit