Ειδήσεις

ΡΑΠΤΗΣ Αρτοποιΐα - Κουλουροποιΐα

Ι.ΣΤΑΪΚΟΥ 66, ΑΓΡΙΝΙΟ

ΤΗΛ: 26410 25773

 

Μαμασούλας Κων/νος

 Γοργοποτάμου 1,1ος ορ., Αγρίνιο, 2641046322, 6977082452

Ροβίσης Απόστολος

Οικονόμου Κων/νος

Παπαϊωάννου Χρήστος

Ντάσης Άγγελος

IMG 0006 

 

     Πραγματοποιήθηκε χθες κοινή συνέντευξη τύπου ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΕΣΤΕ με θέμα την ενημέρωση σχετικά με την πορεία και τις εξελίξεις για τη δημιουργία Τράπεζας ΜΜΕ. Ο Πρόεδρος της ΕΣΤΕ κ. Μυρτάκης ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στα θέματα της κεφαλαιακής ενίσχυσης των συνεταιριστικών τραπεζών και της διαδικασίας της δομικής αναδιάρθρωσης του τομέα. Όπως τόνισε η κεφαλαιακή ενίσχυση των συνεταιριστικών τραπεζών θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη συμμετέχουν έξι Συνεταιριστικές Τράπεζες για την προσαρμογή του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο προβλεπόμενο όριο. Ενώ, η δεύτερη φάση θα γίνει σταδιακά και με βάση τις κεφαλαιακές ανάγκες κάθε μίας από τις υπόλοιπες Συνεταιριστικές Τράπεζες. Σχετικά με τη Δομική αναδιάρθρωση τόνισε ότι αφορά δύο άξονες: Ι. Θεσμικές αλλαγές για τη θωράκιση του Θεσμού, την προσαρμογή του στα νέα δεδομένα, την εταιρική διακυβέρνηση και την καλύτερη λειτουργία των Οργάνων Διοίκησης ΙΙ. Οργανωτικές και Λειτουργικές αλλαγέςστην κατεύθυνση της ανταγωνιστικότητας και βιώσιμης λειτουργίας του θεσμού. Η ΓΣΕΒΕΕ και η ΕΣΕΕ στηρίζουν το εγχείρημα της δημιουργίας μιας Τράπεζας ΜΜΕ και θεωρούν ότι οι συνεταιριστικές τράπεζες μπορούν να έχουν ενεργό και αποτελεσματικό ρόλο ως μια εναλλακτική μορφή χρηματοδοτικής πίστης για τις μικρές επιχειρήσεις. Οι ελληνικές μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ένα συνεχώς επιδεινούμενο πρόβλημα πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από διάφορες μελέτες. Σύμφωνα με τα ευρήματα της πλέον πρόσφατης έρευνας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Απρίλιος 2013), η χώρα μας συγκεντρώνει το υψηλότερο σκορ στα ποσοστά των επιχειρήσεων που δηλώνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση ως το σημαντικότερο πρόβλημα ανά χώρα, ανάμεσα στις 11 χώρες της ευρωζώνης που συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα της έρευνας. Επιπλέον, το ποσοστό απόρριψης των επιχειρήσεων που κάνουν αίτηση για δάνειο ανέρχεται 31%. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο με διαφορά, καθώς το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό παρατηρείται στην Ιρλανδία και την Ισπανία στο 17%. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία στην εν λόγω έρευνα και σε άλλες μελέτες που καταδεικνύουν το πρόβλημα της πρόσβασης των ελληνικών μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Έχει κατ’ επανάληψη τονιστεί, ακόμα και πριν την κρίση, η έλλειψη κατάλληλων χρηματοδοτικών υποδομών, οι οποίες θα αφουγκράζονται τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής επιχειρηματικότητας και θα προσφέρουν χρηματοδοτικά προϊόντα σχεδιασμένα στις ανάγκες τους. Οι συνεταιριστικές τράπεζες, έχοντας γνώση της τοπικής οικονομίας και εστιάζοντας αποκλειστικά στη λιανική τραπεζική, έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να προσφέρουν τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία στις μικρές επιχειρήσεις, όπως έχουν επίσης τη δυνατότητα να απευθυνθούν και να λάβουν χρηματοδότηση και διαχείριση χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρουν και άλλοι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές (ΕΤΕΑΝ, ΕΤΕπ, ΕΤαΕ). Χρηματοδοτικά εργαλεία όπως τα μικροδάνεια και τα υβριδικά χρηματοδοτικά προϊόντα τα οποία θα συνδυάζουν δάνεια με εγγυήσεις είναι μερικά παραδείγματα εργαλείων που θα μπορούσαν να σχεδιαστούν και να προσφέρονται από την Τράπεζα ΜΜΕ, πάντα προσαρμοζόμενα στις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε τοπικής οικονομίας. Βασικό συμπέρασμα της σημερινής συνέντευξης τύπου ήταν ότι το εγχείρημα της μετεξέλιξης του δικτύου των συνεταιριστικών τραπεζών σε Τράπεζα ΜΜΕ, είναι ένα εγχείρημα ρεαλιστικό, το οποίο εξελίσσεται μεθοδικά και με προσεκτικά βήματα. Θεωρούμε μάλιστα ότι θα μπορέσει να αποτελέσει έναν σημαντικό πυλώνα διευκόλυνσης των μικρών ελληνικών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.

Πλυταριάς Θεόδωρος

  1

Παπαδόπουλος Κων/νος

IMG

JoomSpirit