Ειδήσεις

ΡΑΠΤΗΣ Αρτοποιΐα - Κουλουροποιΐα

Ι.ΣΤΑΪΚΟΥ 66, ΑΓΡΙΝΙΟ

ΤΗΛ: 26410 25773

 

Μαμασούλας Κων/νος

 Γοργοποτάμου 1,1ος ορ., Αγρίνιο, 2641046322, 6977082452

Ροβίσης Απόστολος

Οικονόμου Κων/νος

Παπαϊωάννου Χρήστος

Ντάσης Άγγελος

IMG 0006 

 

 

Ημερίδα ΓΣΕΒΕΕ για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

Με ιδιαίτερη επιτυχία στέφθηκε η ημερίδα ενημέρωσης των επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων, συμβούλων και στελεχών σχετικά με την πορεία εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (ν. 4469/2017) για τις επιχειρήσεις. Η ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ, αποτέλεσε κοινή πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, και σκοπό είχε την ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας σχετικά με τη δυνατότητα και τα κριτήρια υπαγωγής στο νέο νόμο, τον τρόπο εισαγωγής στην πλατφόρμα υποβολής αίτησης και τις εναλλακτικές δυνατότητες των οφειλετών επιχειρήσεων.

Οι ενότητες που καλύφθηκαν στην ημερίδα από εξειδικευμένους συμβούλους της ΕΓΔΙΧ ήταν:

1) Παρουσίαση του Νόμου – Διαδικασία συλλογής εγγράφων κ τεκμηρίωσης - έμφαση στις μικρές επιχειρήσεις

2) Ειδικά θέματα: Συγκέντρωση δικαιολογητικών/ διαμεσολάβηση/ επιλεξιμότητα / business plan/ εναλλακτικές επιλογές όσων δεν είναι επιλέξιμοι

3) Παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας- on line υποβολή.

Οπτικοακουστικό υλικό και απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα, μπορεί να αναζητήσει κανείς στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους.

Κατά την έναρξη της ημερίδας, ο Ειδικός Γραμματέας Φώτης Κουρμούσης ανέπτυξε τη φιλοσοφία του νέου νόμου  και παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή του, ενώ ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς τόνισε τη σημασία του συγκεκριμένου νόμου για τη ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων, και υπογράμμισε την ανάγκη να γίνει πιο ευέλικτο το πλαίσιο υπαγωγής για τις μικρές επιχειρήσεις που αποθαρρύνονται να υποβάλλουν αίτηση καθώς αδυνατούν σε ορισμένες περιπτώσεις να διεκπεραιώσουν όλο τον όγκο της γραφειοκρατίας και να καλύψουν το κόστος υποβολής ενός ολοκληρωμένου business plan/ σχεδίου αναδιάρθρωσης. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς, θα λάβει κι άλλες πρωτοβουλίες ενημέρωσης των μελών για επίκαιρα θέματα που αφορούν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους.

 
 

Πάνος Κων. Ζήσογλου

IMG 0001

Πλυταριάς Θεόδωρος

  1

Παπαδόπουλος Κων/νος

IMG

JoomSpirit