Ειδήσεις

ΡΑΠΤΗΣ Αρτοποιΐα - Κουλουροποιΐα

Ι.ΣΤΑΪΚΟΥ 66, ΑΓΡΙΝΙΟ

ΤΗΛ: 26410 25773

 

Μαμασούλας Κων/νος

 Γοργοποτάμου 1,1ος ορ., Αγρίνιο, 2641046322, 6977082452

Ροβίσης Απόστολος

Οικονόμου Κων/νος

Παπαϊωάννου Χρήστος

Ντάσης Άγγελος

IMG 0006 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ                                                                  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν.ΑΙΤ/ΝΙΑΣ " Ο ΘΑΛΗΣ"

Γρ. Λιακατά 1 & Πεζόδρομος Καζαντζή

Αγρίνιο 30131

Τηλέφωνο/ Φαξ:2641028364              

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 16/4/2019                                                                 AΡ. ΠΡΩΤ: 18/19

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας γνωστοποιούμε τη σύνθεση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προέκυψε από την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 15/4/2019 ημέρα Δευτέρα και έπειτα από τις αρχαιρεσίες της 10ης Απριλίου 2019.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΣΕΛΕΒΙΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΥΡΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ : ΚΑΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΟΡΙΚΗΣ

Για το Δ.Σ

                  Ο πρόεδρος                                                 Ο γεν. γραμματέας

           Κων/νος Σελεβίστας                                          Γεώργιος Μπούρας

Πλυταριάς Θεόδωρος

  1

Παπαδόπουλος Κων/νος

IMG

JoomSpirit