Ειδήσεις

ΡΑΠΤΗΣ Αρτοποιΐα - Κουλουροποιΐα

Ι.ΣΤΑΪΚΟΥ 66, ΑΓΡΙΝΙΟ

ΤΗΛ: 26410 25773

 

Μαμασούλας Κων/νος

 Γοργοποτάμου 1,1ος ορ., Αγρίνιο, 2641046322, 6977082452

Ροβίσης Απόστολος

Οικονόμου Κων/νος

Παπαϊωάννου Χρήστος

Ντάσης Άγγελος

IMG 0006 

 

 

Αναμόρφωση της νομοθεσίας σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα

Την ιδιαίτερη ικανοποίηση της εκφράζει η ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με την σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, με αντικείμενο εργασιών την αναμόρφωση της νομοθεσίας σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα , που ανακοινώθηκε από το ΥΠΠΟΑ.

Όπως είναι γνωστό η εφαρμογή των νόμων 2121/1993 (Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα) και 4481/2017 (Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού), αποτελεί ένα σοβαρότατο θέμα που απασχολεί τον επιχειρηματικό κόσμο και ιδιαίτερα τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εκπροσωπεί η ΓΣΕΒΕΕ.

Δυστυχώς από την έναρξη της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας, η ετεροβαρής υπέρ των δημιουργών εφαρμογή του νόμου, καθώς και οι δρακόντειες προβλέψεις της, όσον αφορά τα πρόστιμα και τις ποινές, έχει φέρει σχεδόν σε κατάσταση απελπισίας πολλές επιχειρήσεις, με την ΓΣΕΒΕΕ, όλα αυτά τα χρόνια, να γίνεται αποδέκτης χιλιάδων ενστάσεων και αντιδράσεων από τα μέλη της.

Με αφορμή λοιπόν την σύσταση της εν λόγω Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, η ΓΣΕΒΕΕ τίθεται στη διάθεση της, προκειμένου να βοηθήσει, ώστε να αναιρεθούν όλες οι στρεβλώσεις της σχετικής νομοθεσίας και να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα τόσο προς όφελος των δημιουργών όσο και των χρηστών.

Πλυταριάς Θεόδωρος

  1

Παπαδόπουλος Κων/νος

IMG

JoomSpirit