Ειδήσεις

ΡΑΠΤΗΣ Αρτοποιΐα - Κουλουροποιΐα

Ι.ΣΤΑΪΚΟΥ 66, ΑΓΡΙΝΙΟ

ΤΗΛ: 26410 25773

 

Μαμασούλας Κων/νος

 Γοργοποτάμου 1,1ος ορ., Αγρίνιο, 2641046322, 6977082452

Ροβίσης Απόστολος

Οικονόμου Κων/νος

Παπαϊωάννου Χρήστος

Ντάσης Άγγελος

IMG 0006 

 

 

Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΓΣΕΒΕΕ με τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας

Με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Γεώργιου Βούτσινου, στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Υπουργείου με τους φορείς των κοινωνικών εταίρων, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019, συνάντηση στα γραφεία της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) με αντιπροσωπεία της Συνομοσπονδίας με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Καββαθά.

Η παραγωγική και διεξοδική συζήτηση που έλαβε χώρα σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και συναντίληψης συμπεριέλαβε θέματα αύξησης της ελκυστικότητας της επαγγελματικής κατάρτισης και σύνδεσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, βελτίωσης και υποστήριξης του θεσμού της μαθητείας, διάγνωσης και ανάπτυξης σύγχρονων δεξιοτήτων ιδίως των ψηφιακών, παρακολούθησης και βελτίωσης των δεικτών σχετικά με τη συμμετοχή των ενηλίκων στη Διά Βίου Μάθηση, και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων.

Από την μεριά του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εκφράστηκε η θέληση και η ετοιμότητα λήψης μέτρων για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και της Διά Βίου Μάθησης, ως κύριο μοχλό για την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στις σύγχρονες κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες. 

 DSC1340

Από τη μεριά της ΓΣΕΒΕΕ εκφράστηκε η επιθυμία για συστηματοποίηση και θεσμοθέτηση της συνεργασίας μεταξύ του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και η ενεργητική διάθεση για συγκεκριμένες ερευνητικές και επιχειρησιακές συμπράξεις.

Πλυταριάς Θεόδωρος

  1

Παπαδόπουλος Κων/νος

IMG

JoomSpirit