Ειδήσεις

ΡΑΠΤΗΣ Αρτοποιΐα - Κουλουροποιΐα

Ι.ΣΤΑΪΚΟΥ 66, ΑΓΡΙΝΙΟ

ΤΗΛ: 26410 25773

 

Μαμασούλας Κων/νος

 Γοργοποτάμου 1,1ος ορ., Αγρίνιο, 2641046322, 6977082452

Ροβίσης Απόστολος

Οικονόμου Κων/νος

Παπαϊωάννου Χρήστος

Ντάσης Άγγελος

IMG 0006 

 

 

Περιοριστικά μέτρα και επιχειρήσεις που είναι ακόμα σε λειτουργία

Μετά τα περιοριστικά μέτρα στην κίνηση των πολιτών, δημιουργείται το φαινόμενο επιχειρήσεις οι οποίες παραμένουν σε λειτουργία (δηλ. δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με Διοικητική Πράξη), να μην μπορούν να λειτουργήσουν λόγω αδυναμίας προσέγγισης σ΄ αυτές. Π.χ. τα συνεργεία αυτοκινήτων είναι ανοικτά, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα από τον πελάτη να μετακινηθεί προς αυτά.

Ταυτόχρονα το κλείσιμο των καταστημάτων – επιχειρήσεων που δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία τους ενδεχομένως θα επισύρει χρηματικό πρόστιμο 1000 € κατ΄ ελάχιστον ;

Αυτά είναι ορισμένα από τα ζητήματα που προκύπτουν μετά την επιβολή των περιοριστικών μέτρων για τα οποία η ΓΣΕΒΕΕ απευθύνθηκε στους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ.κ. Χρ. Σταϊκούρα και Α. Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, κ. Ν. Χαρδαλιά, προκειμένου να υπάρξουν σχετικές διευκρινιστικές ενέργειες.

 
 
 
 

 

 

 

Πλυταριάς Θεόδωρος

  1

Παπαδόπουλος Κων/νος

IMG

JoomSpirit