Ειδήσεις

ΡΑΠΤΗΣ Αρτοποιΐα - Κουλουροποιΐα

Ι.ΣΤΑΪΚΟΥ 66, ΑΓΡΙΝΙΟ

ΤΗΛ: 26410 25773

 

Μαμασούλας Κων/νος

 Γοργοποτάμου 1,1ος ορ., Αγρίνιο, 2641046322, 6977082452

Ροβίσης Απόστολος

Οικονόμου Κων/νος

Παπαϊωάννου Χρήστος

Ντάσης Άγγελος

IMG 0006 

 

Μια δεύτερη ζωή για την Μεγαλόπολη. Προτάσεις για τον οικονομικό μετασχηματισμό και την βιώσιμη ανάπτυξη την επόμενη μέρα της απολιγνιτοποίησης

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023

Στο Ερευνητικό κείμενο εξετάζεται η οικονομία της Μεγαλόπολης και της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας υπό το πρίσμα της λιγνιτικής παραγωγής και των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της υπό εξέλιξη απολιγνιτοποίησης. Αναλύονται και εξετάζονται κριτικά οι προβλέψεις του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, που ως επίκεντρο έχουν την υλοποίηση εμβληματικών επενδύσεων.

Το Ερευνητικό κείμενο παρουσιάζει μια σειρά προτάσεις για την οικονομική αναγέννηση της περιοχής μετά τον πλήρη τερματισμό της λιγνιτικής παραγωγής. Οι προτάσεις, που κατά ένα μέρος είναι αποτέλεσμα συζητήσεων με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, αναφέρονται στην οικονομία, στο ανθρώπινο δυναμικό, τις υποδομές και τη ενέργεια. Τονίζεται δε ότι για την ευόδωση οποιουδήποτε σχεδίου μετάβασης αναντικατάστατη προϋπόθεση είναι η συναίνεση των τοπικών κοινωνιών.

Η σκοπιμότητα για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας εκ μέρους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕ σχετίζεται με την πολύπλευρη σημασία της ενεργειακής μετάβασης τόσο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής όσο κι ευρύτερα για την ελληνική οικονομία.

Το παρόν ερευνητικό κείμενο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 1: "Μηχανισμός μελέτης και ανάλυσης οικονομικού περιβάλλοντος λειτουργίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων" της Πράξης "Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων" με κωδικό ΟΠΣ 5003864, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ)

 
Συγγραφεας/Συντακτης
Βατικιώτης Λεωνίδας
Θεματικο πεδιο

 Παρακολούθηση οικονομικού περιβάλλοντος

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) Κλιματική αλλαγή Περιβάλλον Κυκλική οικονομία Βιώσιμη ανάπτυξη

Βιβλιογραφικη Αναφορα

Βατικιώτης, Λ. (2022), «Μια δεύτερη ζωή για την Μεγαλόπολη. Προτάσεις για τον οικονομικό μετασχηματισμό και την βιώσιμη ανάπτυξη την επόμενη μέρα της απολιγνιτοποίησης», Ερευνητικά Κείμενα ΙΜ ΓΣΕΒΕΕ 28, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σσ. 64.

Πλαισιο Χρηματοδοτησησ

Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014-2020

Εργο
Παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος Μηχανισμός μελέτης και ανάλυσης οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 

Πλυταριάς Θεόδωρος

  1

Παπαδόπουλος Κων/νος

IMG

JoomSpirit