Ειδήσεις

ΡΑΠΤΗΣ Αρτοποιΐα - Κουλουροποιΐα

Ι.ΣΤΑΪΚΟΥ 66, ΑΓΡΙΝΙΟ

ΤΗΛ: 26410 25773

 

Μαμασούλας Κων/νος

 Γοργοποτάμου 1,1ος ορ., Αγρίνιο, 2641046322, 6977082452

Ροβίσης Απόστολος

Οικονόμου Κων/νος

Παπαϊωάννου Χρήστος

Ντάσης Άγγελος

IMG 0006 

 

Η απασχόληση στον χώρο της κοινωνικής οικονομίας: τάσεις και προοπτικές

 

Υπό τις παρούσες συνθήκες, η απασχόληση υφίσταται πολλαπλά πλήγματα μέσα από την συνεχώς αυξανόμενη ανεργία, την υποαπασχόληση, τη μείωση των μισθολογικών απολαβών, την άμβλυνση της θεσμικής προστασίας των εργαζομένων, αλλά και τη γενικότερη ελαστικοποίηση των συνθηκών εργασίας. Τα προβλήματα αυτά, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, τέμνουν οριζόντια την οικονομία και τους επιμέρους τομείς της, οι οποίοι επιχειρούν να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις στο παραπάνω φαινόμενο. Παράλληλα, όμως, η απασχόληση υφίσταται σημαντικές μεταβολές μέσα από την υφιστάμενη συγκυρία των διευρυμένων οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, της χρήσης νέων τεχνολογιών, της κλιματικής αλλαγής και της αμφισβήτησης του κυρίαρχου καταναλωτικού και επιχειρηματικού μοντέλου, διαμορφώνοντας στον ορίζοντα μια ευκαιρία αλλαγής παραδείγματος.

Υπό αυτό το πρίσμα, η παρούσα μελέτη διερευνά τις λύσεις που δύναται να δώσει ο τομέας της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας («ΚΑΟ») στα κρίσιμα ζητήματα απασχόλησης και ειδικότερα στο αν και κατά πόσο μπορεί να συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στα παρακάτω: α) στη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας, καθώς και στην οργάνωση της απασχόλησης, β) στην ποιότητα εργασίας, γ) στην κοινωνική ένταξη ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες μέσω της απασχόλησης.

Πλυταριάς Θεόδωρος

  1

Παπαδόπουλος Κων/νος

IMG

JoomSpirit